10 Nov 2009

Algunes fitxes

Submitted by odette
Activitat: 
Tipus: 

Des de que tinc pissarra digital dins de l'aula de música, aprofite per a fer les fitxes més atractives i treballar-les a la pissarra. Deixe alguna de les que he fet en format PDF. Amb elles es poden treballar el nom de les notes, reconèixer ritmes, treballar l'escriptura o iniciar-se en l'´ús i la lectura del pentagrama.

Comments

Interessants les fitxes, en una trobo el dibuix de la nota "re" un xic apartat de la primera línes, però només et demanaria per a quin nivell les realitzes,
gràcies
Jordi

Com ho faig amb el ratolí de vegades alguna nota es queda un poc més amunt que l'altra :-) Aquestes crec recordar que eren per a Tercer cicle de Primària (repás de nom de notes, durada de compasos i creació musical a través del codi) i per a Segon de Primària, final del tercer trimestre. Aquesta la pots gastar també a Tercer, depen del nivell de lectura dels teus alumnes, si heu treballat el compàs a classe, etc...